Политика за поверителност

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: РАДУЦОВ – КИРИЛ ТОДОРОВ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 203533728

Седалище и адрес на управление: гр. София 1230, ж.к. Банишора 37, вх. А, ет.3, ап. 5

Адрес за кореспонденция: гр. София 1230, ж.к. Банишора 37, вх. А, ет.3, ап. 5;

Телефон: +359 886 640 896

E-mail: radutzov@abv.bg

Уебсайт: http://bgromtranslate.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

РАДУЦОВ – КИРИЛ ТОДОРОВ ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Администраторът и собственик на сайта http://bgromtranslate.com събира и обработва Вашите лични данни единствено и само за предоставянето на преводаческите услуги, въз основа на полученото съгласие от Вас като клиент, изпълнявайки задълженията си по договор или подадена и приета поръчка за преводачески услуги с Вас, и предвид наложените от закона задължения на Администратора.

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на сайта, включително за следните цели: осъществяване на контакт с клиенти и доставчици за получаване на искания/ оферти и изпращане на такива; изпълнение на поръчки получени на електронния адрес; счетоводни цели; статистически цели; рекламни цели; сключваме договори за конфиденциалност в някои по-особени случаи.

Обработката на събираните лични данни е сведена до минимум, само доколкото е необходима за изпълнение на поръчките / преводите за преводачески услуги.

При обработка и съхранение на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимните си интереси и за изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели: изпълнение на поръчка за устни/ писмени преводачески услуги за даден клиент или партньор.

Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име, телефонен номер, снимка, лични данни съдържащи се в предоставените за превод документи и др.); Данни за извършване на доставка на хартиен носител на преведени документи (имена, телефон, адрес и др.); Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да предоставите други данни във връзка с изпълнението на съответната поръчка/ договор за преводачески услуги.

Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели: Сключване и изпълнение на търговска сделка за преводачески услуги. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията и други достъпни за широката общественост източници.

Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за пълната функционалност на уебсайта, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

Радуцов – Кирил Тодоров ЕООД разкрива определена лична информация, идентифицираща лицата, единствено на тези свои служители и изпълнители, които трябва да я научат, за целите на изпълнение на съответната поръчка/ договор за преводачески услуги от фирмата, стартирането на поръчка/проект или друга услуга.

Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори до завършване изпълнението на поръчката/ договора за превод, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като ни  изпратите имейл.

Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

Администраторът предоставя данните на следните лица, които са обработващи данни:

Ивета Виденова – Осъществяване на връзка с потребителя, получаване и изпращане на преведени документи.

Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети лица, освен наложените по силата на закона.

Всяка събрана информация се използва единствено за целите на повторно свързване и няма да се използва за каквито и да е други цели. Радуцов – Кирил Тодоров ЕООД може периодично да променя своята политика за конфиденциалност по своя преценка.

Текст на бисквитките, ако няма някой по-подходящ:

Този сайт използва „бисквитки“, за да бъде по-функционален и ефективен. Като продължавате да разглеждате или като кликнете върху бутона „Съгласен съм“ Вие се съгласявате със съхраняването на бисквитки от първи и трети страни на вашето устройство за да се подобри навигацията в сайта, да анализираме използването на сайта и подпомагате нашите маркетингови усилия.