Преводи от/на румънски/български език

  • Писмен превод от румънски на български и от български на румънски език на фирмени документи – тръжна документация по обществени поръчки организирани в Румъния и България, писмени и устни преводи по проекти, счетоводни, банкови, търговски документи, юридически документи, уебсайтове, широка гама от специализирани и технически преводи; Заверки от Консулски отдел към МВнР на преводи, изготвени от заклети / лицензирани преводачи с румънски език към фирмата;
  • Устен превод от румънски на български език и обратно в България и Румъния – на бизнес срещи, работни срещи, търговски преговори, фирмени презентации и други фирмени събития;
  • Придружаване при осъществяване на контакти, съпровождане на частни лица и делегации, пътуване, или други ситуации, изискващи  добро познаване на езика и спецификата на местната конюнктура, преводи от  румънски на български и обратно при организирането на екскурзии, туристически обиколки и други мероприятия. Преводачът може да бъде на разположение в София или в зависимост от желанието на клиента, на друго място, в т.ч. и извън страната. За преводача следва да бъдат предвидени разходи за път, престой, нощувки и всичко необходимо. Фирмата гарантира конфиденциалност на клиентите си по отношение на извършените преводи;
  • Превод и локализация от и на румънски език на уеб сайтове, приложения и софтуер;
  • Превод от румънски на български и обратно на тръжна документация и оказване на необходимата помощ при подаването и до бенефициентите от България (за румънски физически или юридически лица) и др. услуги свързани с тръжните процедури
  • Приемаме поръчки за преводи български на румънски и обратно от цялата страна, без необходимост да напускате Вашето населено място, на електронната или обикновената поща;