Фирмата имa сключен договор за извършване на официални / лицензирани преводи от румънски език на български език и от български език на румънски език с МВнР на Република България.
Основният преводач с румънски език, одобрен от МВнР за извършване на официални преводи е Ивета Виденова,  завършила  висшето си образование – „МИО” в Университета от Крайова, Румъния през 1999г.

От тогава участва и извършва преводи от румънски на български език на много бизнес и работни срещи, търговски преговори, делегации, семинари, изготвя преводи от български на румънски език и обратно на цялостни тръжни документации с бенефициенти от Румъния и България, превежда по важни проекти с румънски език, подпомага и улеснява изпълнението на различни проекти и тръжни процедури от румънски на български език или от български на румънски език.

Ивета Виденова фигурира в списъците на преводачите на над 20 преводачески агенции, за които е одобрена като преводач с румънски език от МВнР. Извършвала е устни и писмени преводи с румънски език с най-различно естество, сложност и специфика.

Основава своя преводаческа агенция след многогодишен опит като пълномощник и единствен преводач с румънски език в ЕТ „Радуцов – 91 – Кирил Тодоров”, гр. Видин и като преводач с румънски в други агенции.

Фирмата работи и с други преводачи с румънски език, завършили висшето си образование в Румъния, притежаващи висока обща култура, професионална етика и богат професионален опит.

„Радуцов – Кирил Тодоров” ЕООД е вписано в Търговския регистър с номер 203533728.

Седалище на дружеството: гр. София, ж.к. Банищора 37, вх. А.

Управител и лице извършващо / проверяващо преводите от и на румънски: Ивета Виденова