Цени за преводи от/на румънски/български език

За писмен превод от румънски на български език и от български на румански език на стандартна страница, (съдържаща 1800 символа с включени интервали):

  • обикновена поръчка (от 2 до 3 работни дни) – 12 лв.
  • бърза поръчка (за следващия работeн ден) – 17 лв.
  • за другите услуги цената се сформира според конкретната сложност, обем и бързина на изпълнение на поръчката
  • За устен превод: 320 лева / ден ( 8 часа ) или 80 лева / 1 час
  • Забележка: За да изчислите броя на страниците на Вашия документ за превод от румънски на български или от български на румански език , следвайте инструкцията: – отворете файла с текста за превод в Microsoft Word – отворете менюто “Tools” – изберете командата “Word count” – разделете броя на знаците с интервали “Characters, including spases” на 1800. Полученият резултат, закръглен нагоре ще даде общия брой на страниците за превод. Окончателният брой на страниците се определя върху вече преведения текст.